Voor auteurs

Jouw boek professioneel laten uitgeven

Is jouw boek (bijna) klaar en wil je het laten uitgeven?

Dat kan bij Uitgeverij Bagage op twee manieren:

 • Wil je het uitgeefproces het liefst aan Uitgeverij Bagage overlaten en zelf geen investeringen hoeven doen in de kosten van de cover, het  vormgeven, het opmaken bij een e-book en/of het drukken van een p-boek, het aanmelden bij het CB en de promotie van je boek?

Dat kan, mits je boek aan onze voorwaarden voldoet (zie: de screening van je manuscript). Uitgeverij Bagage verzorgt dan het gehele traject van uitgeven voor je, inclusief de zo belangrijke promotie.

 •  Wil je zelf een deel van het uitgeefproces voor je rekening nemen en delen we de kosten en opbrengsten 50/50?  Ook dit is mogelijk bij Uitgeverij Bagage.

Begeleiden en redigeren

Op welke basis je jouw boek ook wilt laten uitgeven, een essentieel onderdeel dat vooraf gaat aan het daadwerkelijke uitgeefproces is het (soms meermalen) redigeren van je manuscript. Natuurlijk begeleidt Uitgeverij Bagage je hierbij.

Het insturen van je manuscript

Je bent welkom om je manuscript ter beoordeling in te sturen, mits het past binnen ons fonds.  Lees hierover meer bij ‘over Bagage’.  Twijfel  je? Neem dan even contact op, dan bespreken we de mogelijkheden.

We vragen je bij het insturen van je manuscript de onderstaande richtlijnen aan te houden:

 1. Houd in je manuscript een regelafstand aan van 1,5 en een lettergrootte van minimaal 11.
 2. Stuur je manuscript als Word- of PDF-file naar info@uitgeverijbagage.nl
 3. Vermeld op de eerste pagina de titel van je boek en tot welk genre het behoort en je naam en contactgegevens.
 4. Voeg  een samenvatting van maximaal vijf pagina’s toe waarin je de inhoud en plot van het boek beschrijft, de personages introduceert en uitleg geeft over de omgeving waar het boek zich afspeelt.

Screening van je manuscript

De screening van je manuscript gebeurt in twee fasen:

 1. Een eerste screening waarin de kwaliteit en de mate waarin het manuscript in het fonds past worden getoetst.
 2. Bij een positieve eerste screening wordt je manuscript voorgelegd aan een lezerspanel, dat een adviserende functie heeft.

Welke manuscripten komen in aanmerking voor uitgave, mits het lezerspanel een positief advies geeft:

 • Goed geschreven romans, thrillers en kinderboeken die zich specifiek in een bepaald land of in een bepaalde regio afspelen;
 • Boeken ‘met een ziel’ die een toegevoegde waarde bieden op alles wat al uitgegeven is.

Welke manuscripten komen al zeker niet door de eerste screening:

 • Manuscripten die zowel wat betreft taalniveau als inhoud uitermate zwak zijn;
 • Teksten die beledigend, seksistisch, racistisch of a-religieus zijn of oproepen tot onverdraagzaamheid of geweld.

Antwoord

Je krijgt altijd een reactie op je ingezonden manuscript. In dat antwoord geven we zeer korte feedback over onze beslissing. Aangezien je niet de enige bent die een manuscript inzendt en we de nodige zorg en aandacht willen besteden aan het beoordelen van manuscripten, moet je er vanuit gaan dat het enige tijd kan duren voordat je een antwoord krijgt.